Minister Zdrowia w dniu 15 listopada 2019 r. przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, który zakłada podwyższenie dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych z zakresu radiowego.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod niżej podanymi linkami:

Link do projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417

Link do Koalicji „Polska Wolna od 5G”:

http://stop5g.com.pl/

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.