Szanowni Mieszkańcy.

Wprowadzone w ubiegłym roku zmiany przepisów ustawy o odpadach wpłynęły na sposób postępowania z odpadami komunalnymi w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych i wzrost kosztów ich zagospodarowywania. Gmina Tychowo została poinformowana przez obsługującego RIPOK w Sianowie o podwyżce cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych, jakie przekazywane są do instalacji z naszego regionu. Ze względu na to, że z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wzrost kosztów zagospodarowania odpadów przez RIPOK w Sianowie powoduje konieczność podniesienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym zawiadamiamy Państwa, że do 1 marca 2019 r. zmianie ulega wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  na terenie gminy Tychowo. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Tychowie uchwałą nr IV/25/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 12,00 zł od osoby na miesiąc. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny wynosić będzie 24,00 zł od osoby na miesiąc.

Informujemy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają zawiadomienia o zmianie wysokości stawek, w którym zostaną poinformowani o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych dotyczących liczby mieszkańców podanych w deklaracji.

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Przypominamy, że na nieruchomościach zamieszkałych złożenie deklaracji wymagane jest  w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (urodzenie dziecka, zgon, zmiana miejsca zamieszkania, powrót z zagranicy) lub sposobu gromadzenia odpadów. Właściciel nieruchomości ma 14 dni na złożenie deklaracji zmieniającej od dnia powstania zmiany.

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.