Gmina Tychowo informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2020 r.

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Tychowo wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o składanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami w terminie do 31 stycznia 2020 r. Z właścicielami nieruchomości zakwalifikowanych do udziału w realizacji zadania usuwania Barszczu Sosnowskiego Gmina Tychowo zawrze pisemne porozumienie regulujące zasady uczestnictwa i finansowania zadania. Dofinansowanie zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wynosi maksymalnie 75% netto kosztów kwalifikowanych. Właściciel nieruchomości zakwalifikowanej do udziału w zadaniu obowiązany będzie do wpłaty wkładu własnego w wysokości minimum 25% wartości netto przewidywanych kosztów zadania oraz podatku VAT wynikającego z wykonanej na ich nieruchomości usługi (ze 100 % wartości netto).

Dodatkowo informujemy, że mieszkańcy którzy brali udział w realizacji zadania „Usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Tychowo” w 2019 r., mają ważne porozumienia również na rok 2020.

Więcej informacji na możliwości przystąpienia do zadania można uzyskać telefonicznie pod nr 94 316 02 76 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Tychowie, pok. nr 20, w godzinach pracy urzędu. 

Dokumenty do pobrania:


 Wniosek na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego 2020


UCHWAŁA NR XIII/114/15 - w sprawie uchwalenia Programu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Tychowo


UCHWAŁA NR XVII/143/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian do Programu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Tychowo


Wniosek na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego


Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.