NABÓR WNIOSKÓW
na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego w 2018 r.

  Gmina Tychowo informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2018.

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Tychowo wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o składanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami w terminie do 14.03.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Tychowie w pokoju nr 20 lub w sekretariacie.


UCHWAŁA NR XIII/114/15 - w sprawie uchwalenia Programu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Tychowo


UCHWAŁA NR XVII/143/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian do Programu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Tychowo


Wniosek na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego w 2018 roku


 

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.