Logo Tychowska Strefa Inwestycyjna [300x150]

Korzyści podatkowe dla inwestorów działających w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia korzystają z pomocy regionalnej w formie zwolnienia dochodu od podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji lub z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy.

Projekt utworzenia Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej, na terenie której znajduje się Podstrefa „Tychowo” SSSE zrealizowany został przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z Osi Priorytetowej I Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Loga Unii Europejskiej [621x131]

 

 

 

 

 

 

 

 


MAPA STREFY

 

Mapa działek [519x365]

 

 

W celu sprawdzenia szczegółów dotyczących działek proszę kliknąć odpowiednią działkę.

Działka 555/6 - zobacz

Działka 555/7 - zobacz

Działka 555/8 - zobacz

Działka 555/9 - zobacz

Działka 555/11 - zobacz

Działka 555/12 - zobacz

Działka 555/13 - zobacz


 

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:

35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób)
45% dla średniego (zatrudniającego mniej niż 250 osób)
55% dla mikroprzedsiębiorcy  (zatrudniającego mniej niż 10 osób)
i małego przedsiębiorcy (mniej niż 50 pracowników)

Podstawy prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.06.190.1402).


 

Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji

Wielkość pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy z tytułu realizacji nowej inwestycji, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.

Przykład:

 
Wydatki inwestycyjne: 5 mln
Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w wysokości:
35% dla dużego przedsiębiorcy
45% dla średniego przedsiębiorcy
55% dla małego przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy

przysługująca wielkość pomocy wyniesie odpowiednio:
5 mln x 35% = 1,75 mln (dla mikro- i małych przedsiębiorców),
5 mln x 45% = 2,25 mln (dla średnich przedsiębiorców),
5 mln x 55% = 2,75 mln (dla dużych przedsiębiorców).


Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

Zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją. Wielkość pomocy regionalnej stanowi iloczyn maksymalnej intensywności (35%, 45% lub 55%) i ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (koszty płacy brutto oraz wszystkie obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem). Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł koszty pracy, aż do wyczerpania się pomocy regionalnej na zatrudnienie, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres pięciu lat lub trzech lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.Zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, są częściowo lub całkowicie zwalniani z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał właściwej Rady Gminy lub Rady Miasta.

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.