Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 2. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 3. Uchwała Nr XX/163/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tychowo.


Ochrona przed zwierzętami bezdomnymi

 1. Oświadczenie - ochrona przed zwierzętami bezdomnymi - pobierz
 2. Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - pobierz
 3. Uchwała Nr XXIX 247 13 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca - pobierz

 

Prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

 1. Oświadczenie - prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - pobierz
 2. Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych - pobierz
 3. Uchwała Nr XXIX 247 13 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca - pobierz

 

Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt

 1. Oświadczenie - prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt - pobierz
 2. Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt - pobierz
 3. Uchwała Nr XXIX 247 13 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca - pobierz

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów - pobierz
 2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - pobierz

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.