AZBEST - DODATKOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Tychowo wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tychowo  Burmistrz Tychowa wyznacza dodatkowy termin składania wniosków.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o składanie wypełnionego i podpisanego wniosku  zgłoszeniowego w terminie do 15 maja 2020 r.

................................................

Gmina Tychowo informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji  na zadanie z zakresu usuwania azbestu w województwie zachodniopomorskim w 2020 r.

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Tychowo wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tychowo osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o składanie wypełnionego i podpisanego wniosku  zgłoszeniowego w terminie do 31 marca 2020 r.

W przypadku, konieczności wykonania prac związanych z demontażem pokrycia dachowego właściciel lub zarządca nieruchomości, ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, Plac Wolności 16-17 w Białogardzie. Do wniosku o udzielenie dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, dołącza się zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydane przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie (informacje na temat wymaganych dokumentów można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, Plac Wolności 16-17 lub telefonicznie pod nr telefonu. tel. (0-94) 312 0901).

Nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Z właścicielami nieruchomości zakwalifikowanych do udziału w realizacji zadania usuwania  wyrobów  zawierających azbest Gmina Tychowo zawrze pisemne porozumienie regulujące zasady uczestnictwa i finansowania zadania. Dofinansowanie zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie obejmuje:

- odbiór, transport i utylizację

- demontaż, odbiór, transport i utylizację

i wynosi maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych. Właściciel nieruchomości zakwalifikowanej do udziału w zadaniu obowiązany będzie do wpłaty wkładu własnego w wysokości minimum 30% wartości przewidywanych kosztów zadania.

Warunkiem realizacji zadania w 2020 r. jest otrzymanie przez Gminę Tychowo dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie wnioski wypełnione prawidłowo i złożone do Urzędu Miejskiego w Tychowie w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 roku.

Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo w pok. nr 20, tel. (94) 31 60 276 w godzinach pracy Urzędu tj. pon.-śr. od 7:00 do 15:00, czw. od 7:00 do 16:00, pt. od 7:00 do 14:00

WNIOSEK

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.