W dniach 12, 13, 14 sierpnia 2019 r. na terenie gminy Tychowo przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon od pojazdów osobowych. Zbiórka prowadzona będzie sprzed nieruchomości zamieszkałych we wszystkich miejscowościach gminy (odpady pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej np.: opony, nie będą odbierane. Nie będą odbierane również odpady remontowo-budowlane). Ze względów logistycznych właściciele nieruchomości położonych w miejscach z utrudnionym dojazdem (siedliska położone w lesie lub z dala od centrum miejscowości), którzy mają do oddania odpady wielkogabarytowe proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94 316 02 76 lub osobiście w pok. nr 20 w terminie 09.08.2019 r. do godziny 12:00.

TERMINY ZBIÓRKI:

12 sierpnia:

Borzysław, Buczki, Bukowo, Bukówko, Czarnkowo, Dobrochy, Dobrowo, Dobrówko, Drzonowo Białogardzkie, Dzięciołowo, Giżałki, Kowalki, Modrolas, Pobądz, Podborsko, Retowo, Skarszewice, Słonino, Smęcino, Soln,o Trzebiszyn, Tyczewo, Warnino, Wełdkowo, Wełdkówko, Zaspy Wielkie.

13 sierpnia:

Tychowo

14 sierpnia:

Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica, Motarzyn, Osówko, Rudno, Sadkowo, Stare Dębno, Nowe Dębno, Sławomierz, Trzebiec, Wicewo, Zastawa, Żukówek.

Wystawione przez mieszkańców odpady odbierane będą sukcesywnie z poszczególnych miejscowości. W związku z powyższym w przypadku dużej ilości wystawionych odpadów, w niektórych miejscowościach ich odbiór może nastąpić nieco później.

 

Ze względu na to, że zbiórki prowadzone będą od wczesnych godzin porannych mieszkańcy proszeni są o wystawienie odpadów w godzinach popołudniowych dnia poprzedzającego ich odbiór. Właściciele nieruchomości, od których nie zostaną odebrane odpady w terminie i w sposób opisany powyżej, proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr 94 316 02 76. Informacje należy przekazać do piątku, 16 sierpnia 2019 r. włącznie.

W związku z tym, że samochody przeznaczone do odbioru odpadów wyposażone są
w system pozycjonowania (GPS) umożliwiający identyfikację miejsca i czasu przejazdu, zgłoszenia składane przez właścicieli nieruchomości o nieodebraniu odpadów będą weryfikowane z zapisami GPS pojazdów.

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.